Tournoi Zebra Cup 2022

Tournoi Rome 2022

Tournoi Sanremo 2021

Tournoi Hambourg 2021

Tournoi Prague 2021

Anderlecht vs RCSC